Matariki Festival 2024

Matariki tuia ngā whetū, tuia ngā tāngata Matariki weaver of the stars, weaver of the people

  • Date Te rā me te wā

    15 - 30 June
  • Location Te wāhi

    Multiple Locations
  • More info He pārongo atu anō

    Visit website